สรุปการขึ้นทะเบียน OSS

# ประเทศ หญิง ชาย รวมทั้งสิ้น
1 ประเทศพม่า 145655 190533 333750
2 ประเทศกัมพูชา 12458 14641 26546
3 ประเทศลาว 111 75 138

ประมวลผลข้อมูลวันที่ : 2018-07-16 19:02:16

Highcharts Example
01.12.2017 Small chat
5
Configuration
Collapse menu
Fixed sidebar
Top navbar
Top navbar v.2
*Primary layout
Boxed layout
Fixed footer
Skins